جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 12 دسته گلی از آسمان

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 12

 در یک قرآن کامل، صفحه‌ی فهرست نام سوره‌ها را باز و جاهای خالی را کامل کنید:

اولین سوره: حمد                           آخرین سوره: ناس                                        بلندترین سوره: بقره

سوره‌هایی به نام پیامبران خدا: محمّد (ص)، یونس، هود، یوسف، ابراهیم

سوره‌هایی به نام جانوران: عنکبوت، نمل، نحل، فیل

سوره‌ای به نام یکی از روزهای هفته: جمعه

سوره‌هایی به نام پدیده‌های طبیعت: رعد، لیل، زلزال

سوره‌ای به نام یکی از قسمت‌های نماز: سجده

 

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 12

آیات زیر را بادقّت بخوانید؛ چه ارتباطی میان مفهوم این دو آیه هست؟

فرد نیکوکار کسی است که بدی را با نیکی جواب می‌دهد و خشم خود را فرو می‌برد و خطاهای دیگران را می‌بخشد و خدا چنین آدماهایی با چنین ویژگی را دوست دارد.

دکمه بازگشت به بالا