جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 113 بهمن همیشه بهار

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 113

باتوجه به محتوای درس، چه کسانی برای پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی ایران، رنج و زحمت بسیاری کشیدند؟

رهبر انقلاب اسلامی یعنی امام خمینی (رحمه الله علیه) و همه مردم ایران به خصوص شهدا و خانواده آن‌ها

 

هدیه‌های آسمان پنجم: تحقیق کنید صفحه 113

این قهرمانان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی داشتند. درباره یکی از آن‌ها و نقش او در انقلاب، تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

محمد علی رجایی، ملقب به شهید رجایی، زاده شده در ۲۵ اُمین روز از شهریور ماه سال ۱۳۱۲ هجری شمسی در شهر قزوین دیده به جهان گشود. وی که در خانواده ای متدین و خدا ترس متولد شد، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، زمانی که تنها کودکی ۴ ساله بود پدر خود را از دست داد و با غم فقدان پدر رو به رو گشت. وی که از کودکی راه و روشی جدا از برادر خود را برگزیده بود و به آموزش علوم گوناگون علاقه وافر نشان می داد، نهایت در ۱۳ سالگی خود، یعنی در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی به تهران عزیمت نمود و به تحصیل در آن شهر پرداخت. ورود او به تهران که بدون شک مهم ترین گام او در وقوع اتفاقاتی نیکو در زندگی شهید رجایی گشت. زیرا او علاوه بر آموزش کتب گوناگون، در سال ۱۳۳۰ به صورت کاملا داوطلبانه به خدمت در نیروی هوایی شاهنشانی ایران با درجه گروهبانی پرداخت. تنها ۳ ماه از خدمت او گذشته بود که با گروه فدائیان اسلام آشنا گشت. آشنایی که سبب گشت تا او به ناخواه به شخصیتی سیاسی تبدیل شود. همکاری با اعضای این گروه دینی و همزمان شرکت در کلاس های شبانه وابسته به مراکز تعلیمات اصول جامعه اسلامی، همه و همه سبب گشتند تا خط فکری او بیش از پیش تغییر نماید. روحیه ستیزه جویی و انقلابی شهید رجایی از یک سو و تحلیل های جامع سیاسی و سوابق مبارزاتی او از سویی دیگر سبب گشت تا همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر او به مهره ای توانمند و موثر برای دستیابی و تحقق آرمان های امام راحل مبدل شود. برخورداری از توانایی های بالا، منشی اجرایی و عملکرد سیاسی او سبب گشت تا نه تنها الگو و نمونه ای برای دیگر جوانان دینی و انقلابی شود، بلکه منجر به دستیابی او به پست هایی مهم در دوران پس از انقلاب نیز شود. جایگزینی او پس از بنی صدر به عنوان دومین رئیس جمهور انقلاب اسلامی از جمله مهم ترین نقش سیاسی او در دوران پس از پیروزی انقلاب بود. نقشی سیاسی که چندان به طول نینجامید و پس از ۱ سال، او در حمله ای تروریستی و بمب گذاری شده در ساختمان وزارت خانه به شهادت رسید.

 

دکمه بازگشت به بالا