آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 105 بزرگ مرد تاریخ

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 105

باتوجه به این سخن از مقام معظم رهبری، چرا مردم رهبری امام خمینی (رحمه الله علیه) را پذیرفتند؟

  • عالمی بزرگ و شجاع بودند.
  • در برابر ظلم و ستم ایستادگی می‌کردند.
  • قرآن می‌خواندند.
  • به دستورات اسلام توجه داشتند و مردم را به آن سفارش می‌کردند.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …