آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 103 بزرگ مرد تاریخ

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 103

جملاتی از امام خمینی (رحمه الله علیه) در ابتدای کتاب درسی آمده است. به‌نظر شما چگونه می‌توانیم به این سفارش‌ها عمل کنیم؟

با درس خواندن و تلاش و کوشش کردن در این راه می‌توانیم به آن سفارش‌ها عمل کنیم.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 103 و 104

هر یک از این خاطره‌ها به کدام ویژگی‌ امام اشاره می‌کند؟

عبادت و پرهیزکاری، نشاط و توجه به سلامتی

کدام یک از ویژگی‌ها را بیش‌تر دوست دارید؟ چرا؟

هردو زیرا عمل و توجه کردن به هردو در زندگی لازم و ضروری است.

کدام یک از این خاطره‌ها با این پیام قرآنی ارتباط دارد؟

قرآن خواندن امام خمینی (رحمه الله علیه) که روزانه چندین مرتبه قرآن می‌خواندند.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …