جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 103 بزرگ مرد تاریخ

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 103

جملاتی از امام خمینی (رحمه الله علیه) در ابتدای کتاب درسی آمده است. به‌نظر شما چگونه می‌توانیم به این سفارش‌ها عمل کنیم؟

با درس خواندن و تلاش و کوشش کردن در این راه می‌توانیم به آن سفارش‌ها عمل کنیم.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 103 و 104

هر یک از این خاطره‌ها به کدام ویژگی‌ امام اشاره می‌کند؟

عبادت و پرهیزکاری، نشاط و توجه به سلامتی

کدام یک از ویژگی‌ها را بیش‌تر دوست دارید؟ چرا؟

هردو زیرا عمل و توجه کردن به هردو در زندگی لازم و ضروری است.

کدام یک از این خاطره‌ها با این پیام قرآنی ارتباط دارد؟

قرآن خواندن امام خمینی (رحمه الله علیه) که روزانه چندین مرتبه قرآن می‌خواندند.

دکمه بازگشت به بالا