جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 88 راز موفقیت

هدیه‌های آسمان ششم: کامل کنید صفحه 88

یک فعالیت علمی یا ورزشی را در نظر بگیرید. به نظر شما کدامیک از گام‌های موفقیت در آن اهمیت بیش‌تری دارد؟ اراده

آنها را به ترتیب از پایین به بالا بنویسید.

  1. اراده
  2. ابزار مناسب
  3. استاد ماهر و با تجربه
  4. تمرین منظم و بابرنامه
  5. صبر

سپس دربارهی دلیل انتخاب خود با دوستانتان گفت وگو کنید.

اولین گام در انجام یک کار اراده است اگر اراده نباشد هیچ کاری انجام نمی‌شود. گام بعدی پس از داشتن اراده داشتن ابزار مناسب برای انجام آن کار است. سپس داشتن استاد ماهر برای راهنمایی و یاد دادن مهارت کار و سپس داشتن تمرین منظم برای بهتر شدن کیفیت کار و داشتن صبر برای به ثمر نشستن نتیجه کار.

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه خلاقیت صفحه 88

درباره‌ی ویژگی های افراد موفق، جمله‌های زیادی گفته شده است. شما نیز چند جمله پیدا کنید و بعضی از آن‌ها را با خط زیبا بنویسید و در کلاس نصب کنید.

  1. افراد موفق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی را خواهند ساخت.
  2. فرصت‌ها به وجود نمی‌آیند و شما باید آن ها را خلق کنید، پس تسلیم نشوید و برای حرکت به سمت جلو نترسید.
  3.  از دنبال کردن پول دست بکشید و اجازه دهید که ثروت خودش به دنبال شما بیاید.

 

دکمه بازگشت به بالا