آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 87 راز موفقیت

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 87

فکر می‌کنید کمال چه جمله‌ای را نوشته بود؟

چهار عنصر انسان را در یک کار موفق می‌کند:

  1. داشتن ابزار مخصوص کار
  2. داشتن استادی ماهر و با تجربه
  3. داشتن نظم و برنامه‌ریزی
  4. داشتن صبر و تلاش و نترسیدن از شکست

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 87

در هر یک از این چرخ‌دنده‌ها، یکی از گام ّ های موفقیت را بنویسید.

  • نظم
  • تلاش 
  • امید
  • ابزار 
  • استاد ماهر
  • صبر

اگر یکی از چرخ‌دنده‌ها خراب شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر هر یک از چرخ‌دنده‌ها خراب شود فرد به موفقیت نمی‌رسد.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …