جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 87 راز موفقیت

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 87

فکر می‌کنید کمال چه جمله‌ای را نوشته بود؟

چهار عنصر انسان را در یک کار موفق می‌کند:

  1. داشتن ابزار مخصوص کار
  2. داشتن استادی ماهر و با تجربه
  3. داشتن نظم و برنامه‌ریزی
  4. داشتن صبر و تلاش و نترسیدن از شکست

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 87

در هر یک از این چرخ‌دنده‌ها، یکی از گام ّ های موفقیت را بنویسید.

  • نظم
  • تلاش 
  • امید
  • ابزار 
  • استاد ماهر
  • صبر

اگر یکی از چرخ‌دنده‌ها خراب شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر هر یک از چرخ‌دنده‌ها خراب شود فرد به موفقیت نمی‌رسد.

دکمه بازگشت به بالا