جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 82 عید مسلمانان

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنید صفحه 82

ویژگی عیدهای مسلمانان چیست؟

به نیازمندان کمک و آن‌ها را شاد و خوشحال می‌کنند.

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 82

انجام چه کارهایی موجب می‌شود روزهای عید، خوشحال‌تر باشیم؟

دیدار دوستان و آشنایان، کمک به نیازمندان، پوشیدن لباس‌های تمیز و مرتب، بازی‌های خانوادگی، عیادت از بیماران و ..

 

دکمه بازگشت به بالا