جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 81 عید مسلمانان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 81

با توجه به آنچه در درس خواندیم، مراسم حج چه فایده‌هایی دارد؟

  • به خدا نزدیک می‌شویم.
  • اتحاد بین مسلمانان بیش‌تر می‌شود.
  • تقسیم گوشت قربانی به نیازمندان
  • با خلوص نیت بیش‌تری خدا را تسبیح می‌کنیم.
  • مسلمانان از مشکلات جهان اسلام با یکدیگر همفکری می‌کنند.
دکمه بازگشت به بالا