جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 63 آداب زندگی

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 63

آیات ده تا دوازده سوره‌ی حجرات را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنید.

انما المومنون اخوه: مومنان برادر یکدیگرند.

یا ایها الذین آمنوا: ای کسانی ایمان آورده‌اید.

لا یسخر قوم من قوم: گروهی (از شما) گروه دیگری را نباید مسخره کند.

و لا نساء من نساء: و نبایدزنانی زنان دیگر را

و لا تلمزوا انفسکم: و از یکدیگر عیب جویی نکنید.

و لا تنابزوا بالالقاب: و به یکدیگر لقب‌های زشت ندهید.

یا ایها الذین آمنوا: ای کسانی که ایمان آورده‌اید.

اجتنبوا کثیرا من الظن: از گمان‌های زیاد بپرهیزید.

و لا تجسسوا: و هرگز در کار دیگران جاسوسی نکنید.

و لا یغتب بعضکم بعضا: و نباید غیبت کند یکی از شما غیبت دیگری را

این آیات ما را به انجام دادن چه رفتارهای شایسته‌ای سفارش می‌کند؟

دوستی و وبرادری، تقوا و پرهیزکاری

از انجام دادن چه رفتارهای ناشایسته‌ای نهی می‌کند؟

عیب جویی، مسخره کردن دیگران، دادن لقب‌های زشت به دیگران، جاسوسی در کار دیگران، گمان‌های زیاد، غیبت کردن.

در گروه‌های خود، یکی از رفتارهای ناشایست را انتخاب کنید و درباره آن به این سوالات پاسخ دهید:

مسخره کردن دیگران

این رفتار چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟

باعث ناراحتی و آرزده شدن فرد می‌شود.

چگونه می‌توانیم از وقوع رفتار ناشایست پیشگیری کنیم؟

باهم مهربان باشیم و بدانیم که مسخره کردن کار خوبی نیست.

وقتی می‌بینیم کسی این رفتار را انجام می‌دهد، بهتر است چگونه با او رفتار کنیم؟

درجایی خلوت و به دور از جمع به او تذکر دهیم و او را متوجه اشتباهش کنیم.

دکمه بازگشت به بالا