جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 61 جهان دیگر

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 61

هر یک از بخش‌های این متن، به کدام یک از اصول اعتقادی ما مسلمانان اشاره می‌کند؟

توحید: یعنی خداوند یکی است و شریک و همتایی ندارد.

نبوت: یعنی خداوند پیامبرانی از میان مردم برگزیده تا انسان‌ها را هدایت کند که آخرین پیامبر حضرت محمد (ص) است.

امامت: یعنی خداوند جانشینان بعد از پیامبر را تعیین کرده و آن‌ها را به مردم معرفی کرده که اولین آن‌ها حضرت علی (ع) و آخرین امامان، امام مهدی (عج) است.

معاد: یعنی زندگی انسان با مرگ پایان نمی‌یابد و جهانی به غیر از این دنیا هست که بنا به اعمالشان در دنیا رسیدگی می‌شود.

 

 

دکمه بازگشت به بالا