جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 56 جهان دیگر

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 56

یک مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه‌ای طراحی کند؛ سپس با تهیه مواد و مصالح، خانه را بسازد. اگر این خانه خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شکل قبل بسازد، ساختن اولیه سخت‌تر است یا دوباره ساختن آن؟

ساختن اولیه آن؛ چون برای بار اول تهیه نقشه و مواد و مصالح و ….. نیاز است.

دکمه بازگشت به بالا