جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 53 دوران غیبت

هدیه‌های آسمان ششم: ببین و بگو صفحه 53

این تصویر با کدام قسمت از درس ارتباط دارد؟

اطاعت و پیروی از جانشین امام زمان (عج) یعنی ولی فقیه در دوران غیبت.

 

هدیه‌های آسمان ششم: باخانواده صفحه 53

باخانواده خود گفت و گو کنید که چگونه یک مرجع تقلید برای خود انتخاب کنیم؟

  • اگر خودمان اهل علم و معرفت باشیم، می‌توانیم مجتهد و مرجع تقلید عالی را انتخاب کنیم.
  • پرسش و جستجو از افراد عالم و اهل علم و اطرافیان و خانواده.
  • تایید مرجع تقلید مورد نظر توسط دو نفر یا بیشتر،  از عالمان اهل دین.
  • مراجعه به رساله‌ها و نوشته های مرجع تقلید و تظابق آن با واقعیت ها و سنت‌ها و گفتارهای خداوند در قرآن.
  • همچنین هنگام انتخاب مرجع تقلید؛ ایشان باید زنده باشد.
  • شیعه 12 امامی باشد، عادل باشد، حلال‌زاده باشد.

 

دکمه بازگشت به بالا