آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 51 دوران غیبت

هدیه‌های آسمان ششم: یک پرسش صفحه 51

در این دوران، که امام مهدی (علیه السّلام) جانشین خاصّی را به مردم معرفی نکردند، چه کسی به پرسش‌های دینی مردم پاسخ می‌دهد؟

مراجع تقلید دینی

جامعه اسلامی را چه کسی باید مدیریت کند؟

ولی فقیه

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …