آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 35 شتربان با ایمان

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 35

هر آیه به کدام یک از این دو مفهوم اشاره می‌کند؟

سوره شوری آیه 23: تولّی

سوره آل عمران آیه 28: تبرّی

سوره آل عمران آیه 31: تولّی

سوره حجرات آیه 10: تولّی

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …