جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 34 شتربان با ایمان

هدیه‌های آسمان ششم: کامل کنید صفحه 34

ویژگی‌های دوستان خدا:

 1. ایمان به خدا، دین خدا و پیامبر و اهل بیت ایشان
 2. خوش اخلاق و راستگو

ویژگی‌های دشمنان خدا

 1. ستمگر
 2. بد اخلاق و دروغگو
 3. ریاکار و اهل غیبت

 

هدیه‌های آسمان ششم: بگرد و پیدا کن صفحه 34

جمله‌ی مربوط به هر مفهوم را مشخص کنید.

 • دوستی با دوستان خدا: تولّی 
 • راهپیمایی عظیم 22 بهمن و 13 آبان: تولّی
 • دشمنی با دشمنان خدا: تبّری
 • دوستی با اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه و آله): تولّی
 • حمایت از مردم ستم دیده فلسطین: تولّی
 • مبارزه با استکبار جهانی: تبرّی
 • ساکت نماندن در برابر ظالمان: تبرّی
 • رفتن به زیارت امام رضا (علیه السّلام): تولّی

 

دکمه بازگشت به بالا