جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 33 شتربان با ایمان

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 33

درباره پیام آیه‌ای که خواندید با دوستانتان گفت و گو کنید.

ای آیه اشاره به موضوع «تبرّی» دارد که به این معنی است که از دشمنان خدا باید بیزاری جست و در مقابل دشمنان خدا ایستاد حتی اگر نزدیک‌ترین فرد به ما باشد.

 

دکمه بازگشت به بالا