جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 29 باغ سّری

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 29

این آیه را بخوانید. با این کلمه‌ها، ترجمه آیه را کامل کنید: خوب؛ نیکی؛ دیگران؛ زشتی‌ها

باید از میان شما، جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آن‌ها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی‌ها بازدارند. آن‌ها همان رستگاران هستند.

باتوجه به معنای آیه، به کار هادی و مهدی در دین چه می‌گویند؟

امر به معروف و نهی از منکر

 

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 29

کدام یک از جملات، به «امر به معروف» و کدام یک به «نهی از منکر» مربوط است؟

امر به معروف:

  • خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته‌باشند.
  • مدرسه خانه دوم ماست در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم.

نهی از منکر:

  • در کار دیگران تجسس نکنید.
  • به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو نماز دارم.

 

دکمه بازگشت به بالا