جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 و 18 بهترین راهنمایان

 

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 17 و 18

این آیات و ترجمه آن‌ها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی درباره‌ی پیامبران اشاره می‌کند؟

سوره آل عمران آیه 164: انتخاب پیامبران از میان خود مردم

سوره حدید آیه 25: دادن دلایل روشن و کتاب آسمانی به پیامبران

سوره مومنون آیه 32: دعوت به یکتاپرستی و هدایت به راه راست

 

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنید صفحه 18

درباره‌ی هر یک از پیامبران اولواالعزم چه می‌دانید؟ در گروه‌های خود گفت و گو کنید و نتیجه آن را به کلاس گزارش دهید.

به پیامبران صاحب شریعت و کتاب آسمانی را اولواالعزم می‌گویند. آنان که سرور دیگر پیامبران و دارای نقش محوری هستند و از احاطه تام به همه مظاهر برخوردارند، زیرا از دیدگاه عرفانی پیامبران به اذن خدا مربی موجودات و مظاهرند و همه آن‌ها در دعوت و هدایت و تصرف در خلق و سایر لوازم نبوت مشترک بوده، امتیاز مرتبه ایشان از یکدیگر به واسطه احاطه و عدم احاطه بر همه مظاهر است و آنان که از احاطه به همه مظاهر برخوردارند اولوا‌العزم نامیده می‌شوند. 

 

دکمه بازگشت به بالا