جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17

پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا..

راه درست را به مردم نشان دهند و مردم را به مبارزه با ظلم و ستم و کمک به محرومان و نیکوکاری دعوت کنند.

 

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 17 و 18

این آیات و ترجمه آن‌ها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی درباره‌ی پیامبران اشاره می‌کند؟

سوره آل عمران آیه 164: انتخاب پیامبران از میان خود مردم

سوره حدید آیه 25: دادن دلایل روشن و کتاب آسمانی به پیامبران

سوره مومنون آیه 32: دعوت به یکتاپرستی و هدایت به راه راست

 

دکمه بازگشت به بالا