جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 12 و 13 یکتا

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 12 و 13

داستان زیر را بخوانید. حالا با کمک دوستانت، عبارت زیر را در چند جمله کامل کن.

به نظر من، چیزی که باعث می‌شد یوسف در تنهایی چاه دلگرم و امیدوار باشد، این بود که..

به خدا امیدوار بود و می‌دانست که هر کار خدا حکمتی دارد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا