جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 111 دانش‌آموز نمونه

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 111

هر یک از مطالب زیر به کدامیک از ویژگیهای یک دانش‌آموز نمونه ارتباط دارد؟

سخن رسول خدا (ص): پرسش کردن درصورت ندانستن

سخن امام سجاد (ع): قدردان و مودب بودن نسبت به استاد

سخن امام خمینی (ره): خوش اخلاق و مهربان بودن

دکمه بازگشت به بالا