جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 11 یکتا

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 11

این سوره را بخوانید و ترجمه آن را بنویسید.

به نام خداوند بخشنده مهربان

  1. بگو او خدایی یکتاست.
  2. خداوند بی نیاز است.
  3. فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست.
  4. و همتا و همانندی ندارد.

نام این سوره چیست؟

سوره توحید

در این سوره به کدام صفات خداوند اشاره شده‌است؟ 

یکتایی، بی‌نیازی، بی‌همتایی

به نظر شما چرا این سوره به این نام معروف شده‌است؟

چون به یکتایی و بی‌همتایی خداوند اشاره دارد.

دکمه بازگشت به بالا