جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 10 یکتا

هدیه‌های آسمان ششم: هم‌خوانی کنیم صفحه 10

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟

یگانه، دانا، مهربان، پاک، توانا، خوبی

پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.

خدای خوب و مهربان نیازهای همه موجودات را می‌داند و راه‌های بهره‌مندی از آن‌ها را به موجودات نشان داده. خداوند حکیم همه چیز را باهماهنگی و نظم آفریده است. او تنها آفریننده و خالق جهان است که با دانایی و توانایی خود جهان را اداره می‌کند و در کار او هیچ نقصی نیست.

 

دکمه بازگشت به بالا