جواب نگارش چهارم صفحه 94 شیر و موش

صفحه93و94

متني بنويسيد كه چهار بند داشته باشد.موضوع کلی متن«مادر» است.ابتدا بند مقدمه را بنویسید.موضوع کلی به دو موضوع كوچكتر زير تقسيم شده است، آنها موضوع هر يك از دو بند بعدی متن هستند. در پايان، بند نتيجه گيري را بنويسيد. 

بند دوم: مهرباني مادر

بند سوم: زحمت های مادر

مادر اوّلین و شاید بهترین یار و یاور کودک در طول زندگی است. هر کودکی به محض به دنیا آمدن از حمایت ها و لطف مادرش بهره مند می شود و حس دل گرمی و صمیمیّت نسبت به مادرش پیدا می کند.

یکی از بارزترین خصوصیّات مادران مهربانی آنهاست.مهربانی مادر هیچ حد و مرزی نمی شناسد و در طول زندگی یک فرد بارها و بارها به اشکال مختلف  جلوه گر می شود.از همان شروع زندگی کودک،مادر با مهر و عطوفتی مثال زدنی در تمامی لحظات کنار فرزندش است و نیازهای اولیّه او را رفع می کند.این مهربانی تا آخرین لحظه زندگی مادر به مدل های مختلفی اتفاق می افتد و همین موضوع مادران را به فرشتگان زمینی تبدیل کرده است.

مادران اکثر علاوه بر بحث تربیت فرزند،خانه داری و حتی گاهی کارهای مربوط به شغلشان را انجام می دهند و برای پیشبرد امور خانواده بسیار زحمت می کشند.از همان 9 ماه دوران بارداری،زحمات و تلاش های فراوان مادر آغاز می شود و در همه مراحل زندگی بچّه ادامه دارد.

به راستی که بهشت زیرپای مادران است.ما باید قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانیم و از خدای خود بابت وجود این موجود سراسر مهربانیدر زندگی خود ،تشکّر کنیم.همچنین با کمک به مادران در انجام کارهای خانه،تشکر بابت زحمات و احترام قائل شدن برایشان می توانیم گوشه ی کوچکی از زحماتشان را جبران کنیم.

دکمه بازگشت به بالا