آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 92 شیر و موش

صفحه92

متن زير را بخوانيد و جاهای خالی را با يکی از این كلمه ها پر کنید. توجه داشته باشيد كه برخی از اين كلمه ها، معنای يكسانی دارند و تكراری هستند.

ابتدا-نخست-اوّل

بعد-دوّم

بعد-سپس

آخر

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …