جواب نگارش چهارم صفحه 90 شیر و موش

صفحه90

2-در هر رديف يک كلمه با بقيه فرق دارد؛آن را بنويسيد.

صید،صیّاد،خلاص

متغیّر،مغفرت،تغییر

حاصل،حول،محصول

دکمه بازگشت به بالا