آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 90 شیر و موش

صفحه90

2-در هر رديف يک كلمه با بقيه فرق دارد؛آن را بنويسيد.

صید،صیّاد،خلاص

متغیّر،مغفرت،تغییر

حاصل،حول،محصول

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …