آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 87 شیر و موش

نگارش چهارم صفحه87

1-هر گروه از کلمه های زیر را به طور مناسب ترکیب کنید و در جدول قرار دهید.

ترکیب با «ـِ»

موشِ بازیگوش

شاهِ وحوش

روزِ دگر

ترکیب با«یِ»

پنجه ی صیّاد

کلّه ی موش

بیشه ی خفته

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …