جواب نگارش چهارم صفحه 86 ادب از که آموختی؟

صفحه85و86

به بند مقدّمه توجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند.سپس موضوع
بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد.

بند دوم:

لانه سازی،تخم گذاری و نحوه مراقبت از پرستوهای تازه بدنیا آمده

بند سوم:

مشکلات پرستوها در فصل پاییز

بند چهارم:

خطرات کوچ پرستوها

دکمه بازگشت به بالا