جواب نگارش چهارم صفحه 67 فرمانده دل ها

صفحه67

1-چرا نویسنده در سطر دوم بند اول،کلمه ی «اما» را به کار برده است؟

برای اینکه دو جمله را به هم وصل کند.

2-آقا ابراهیم بعد از نیم ساعت بازی کردن به بچه ها چه گفت؟

«بچه ها فکر نمی کنید الان دیروقته؟مردم میخوان بخوابن.»

3-ابراهیم در چه ورزش هایی مهارت داشت؟

باستانی-والیبال-کشتی

4-آیا خداوند دعای ابراهیم را برآورده کرد؟چگونه؟

بله-22 بهمن سال61 در فکه به شهادت رسید.

دکمه بازگشت به بالا