آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 48 مهمان شهر ما

صفحه 48

الف)به یک گلدان گل با دقت نگاه کنید و یک بند توصیفی بنویسید.

گلدان قهوه ای رنگ کنار حوض خانه مادربزرگ،یکی از قشنگ ترین تصاویری است که از آن خانه ی قدیمی در ذهنم مانده است.گل های شمعدانی آن،در بهار و تابستان تقریبا هر روز صبح می شکفتند. قطره های آبی که بدلیل جنب و جوش فراوان ماهی های درون حوض به اطراف می پاشید،با قرار گرفتن روی گل های شمعدانی منظره ای بسیار خاص ایجاد می کرد.گاهی وزش باد شدید گل ها را روی زمین و داخل حوض می ریخت و به این ترتیب یکی از زیباترین تصاویر ممکن در حیاط خانه مادربزرگ شکل می گرفت.

ب)درباره ی کارهایی که در تعطیلات آخر هفته انجام داده اید،فکر کنید و یک بند روایتی بنویسید.

صبح زود،قبل از همه از خواب بیدار شدم.تصمیم گرفتم کمی متفاوت تر از بقیه آخر هفته ها باشم.بنابراین لباس هایم را پوشیدم و به سمت نانوایی به راه افتادم.بعد از گرفتن نان به خانه برگشتم.در این فاصله مادرم بیدار شده بود و باخبر از اینکه من برای گرفتن نان به بیرون از خانه رفته ام،صبحانه را آماده کرده بود.همراه با مامانم بقیّه ی اعضای خانواده را صدا زدیم و همگی سر سفره نشستیم و همزمان با خوردن صبحانه لحظات قشنگی را تجربه کردیم.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …