جواب نگارش چهارم صفحه 30 ارزش علم

صفحه30

الف)

جمله موضوع:دیروز به کتابخانه ی مسجد رفتم.

موضوعع کلی:مسجد

موضوع کوچک تر:کتابخانه ی مسجد

ب)به یک شی با دقت نگاه کنید،سپس اجزای آن را توصیف کنید و یک بند توصیفی بنویسید.

دفتر مشق برادرم را از کیفش در آوردم و به دقّت آن را نگاه کردم.جلد قرمز رنگش همراه با طرح های پروانه جذّابیّت خاصی داشت. صفحه اولش را که باز کردم چشمم به اسمش خورد،با خودکار آبی در وسط صفحه با خطّی بزرگ اسم خودش را نوشته بود.برایم عجیب بود که توانسته بود تا آن وقت سال دفترش را مثل روز اوّلش نو نگه دارد.

دکمه بازگشت به بالا