جواب نگارش چهارم صفحه 26 ارزش علم

صفحه26

فرض کنید مشغول صحبت با دوستتان هستید،برای گفتن هر یک از مطالب زیر از چه جمله ای استفاده می کنید؟

وقتی می خواهید روز تولّدش را بدانید.

بیست و یکم این ماه تولد منه. راستی تولد تو کِی هستش؟

وقتی می خواهید در مورد زیبایی گلدان روی میز مطلبی بگویید.

خیلی دوست دارم روی میز اتاقم یکی از این گلدان های قشنگ بزارم.

وقتی می خواهید به او بگویید آخرین کتابی که خوانده اید،چه بوده است.

دیروز بالاخره کتاب بوستان را تمام کردم.

وقتی از او می خواهید برایتان آب بیاورد.

هوا چقد گرم شده. میشه بی زحمت یه لیوان آب خنک بهم بدی؟

دکمه بازگشت به بالا