آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 18 کوچ پرستوها

صفحه 18

الف)کوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد.

موضوع کلی:پرستوها

موضوع کوچک تر:خطرات کوچ پرستوها-تغییرات آب و هوا-حمله ی پرندگان شکاری

ب)کوچ پرستوها یکی از شگفتی های دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم.

موضوع کلی:پرستوها

موضوع کوچک تر:کوچ پرستوها-شگفتی های دنیا

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …