جواب نگارش چهارم صفحه 14 کوچ پرستوها

نگارش چهارم صفحه14

1-با توجه به متن درس،واژه هایی را در جدول بنویسید که حروف زیر در آنها باشد.

حرف کلمه
حـ ح حشرات-صبح-حمله
هـ ـهـ ه هوا-لانه-عهده
غـ غ مشغول-آغاز-تغییرات
قـ ق برق-عقاب-قرقی

2-کلمات زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

لطافت-بعضی-معتدل-عقاب-هنگام-نظر

3-متن زیر را بخوانید و نشانه های نگارشی آن را بگذارید.

روزی مبینا،زهرا،هانیه و مریم در حیاط مدرسه نشسته بودند.مریم گفتامروز زنگ آخر سر کلاس نمی رویمزهرا پرسیدچرا؟»هانیه گفتمگر نمی دانی؟ قرار است برای مراسم جشن ولادت حضرت محمّد(ص) به سرای محّله برویم

دکمه بازگشت به بالا