جواب نگارش چهارم صفحه 107 مدرسه ی هوشمند

صفحه107

با توجه به متن درس«مدرسه ی هوشمند»،ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاری كنيد.

 5 آن روز بچه ها به کمک نرم افزار آموزشی،تمرین های درس را انجام دادند.آنها از کتابخانه و آزمایشگاه مجازی هم استفاده کردند.

2 وقتی وارد حیاط  مدرسه شد،صدای شادی بچه ها او را به یاد دوستانش انداخت.

4 رایانه ای روی میز معلّم بود و چیزی هم از سقف به تخته ی سفی در جلوی کلاس نور می تاباند.

3 جلوی در کلاس،روی دیوار صفحه ای رنگی،شبیه گوشی های همراه لمسی بود که بچه ها دستشان را روی آن قرار می دادند و بعد وارد کلاس می شدند. 

1 مهتاب پس از بیرون آمدن از خانه،نفس عمیقی کشید و از هوای دلنشین بهاری لذّت برد. 

دکمه بازگشت به بالا