جواب نگارش چهارم صفحه 105 مدرسه ی هوشمند

صفحه105

2-الف)پنج جمله از متن درس را كه به نظر شما ارزش املايی دارند، انتخاب كنيد.

نفس عمیقی کشید و از هوای دلنشین بهاری لذّت برد.

با پرگار هوشمند، می توانی دایره رسم کنی یا با نقّاله ی هوشمند،زاویه ها را اندازه گیری کنی؛درست مثل پرگار و نقّاله . خط کش واقعی.

تصاویری از گل های رنگارنگةهمراه موسیقی زیبا و ملایمی پخش کرد.

فنّاوری و پیشرفت های علمی،هر بیننده و شنونده ای را شگفت زده می کند.

بچّه ها به کمک نرم افزار آموزشی،تمرین های درس را انجام دادند.

دکمه بازگشت به بالا