آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 85 وقتی بوعلی،کودک بود

صفحه85

2-با توجه به متن درس کلمه های خواسته شده را پیدا کنید. 

کلمه ای نه حرفی که پنجمین حرف آن«آ»باشد.

شادی آفرین

کلمه ای هشت حرفی که حرف چهارم و هشتم آن«ی»باشد.

بخشیده ای

کلمه ای هفت حرفی که حرف اول آن«ح» باشد.

حیرت زده

کلمه ای شش حرفی که بین دو قسمت آن«و»باشد.

پرس و جو

کلمه ای پنج حرفی که آخر آن«ز»باشد.

دلسوز

3-در جدول زیر،مانند نمونه،مثالهایی از نگاه کردن و خوب دیدن بنویسید.

نگاه کردن خوب دیدن
نگاه کردن از پنجره به بیرون دیدن یک شیء خاص مانند ماشین در خیابان
نگاه کردن به چهره  ی دوست دیدن بازی فوتبال در تلویزیون
نگاه به ظرف غذا  دیدن عکس های مسافرت
نگاه به برنامه ی درسی دیدن یک تابلوی هنری زیبا
نگاه به افتادن ماژیک از روی میز دیدن نحوه ی حرکت دادن دست خوش نویس به هنگام انجام خوش نویسی

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …