جواب نگارش پنجم صفحه 84 وقتی بوعلی،کودک بود

نگارش پنجم صفحه84

1-بندهایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است،بنویسید.                لطف،حفظ،شوق،دل‌ خوشی

اشک شوق از دیدگان ستاره،فرو ریخت و گفت:«این خدای بزرگ،این پسرک نازنین من،در این دو سه ماهه،راه چند ساله را پیموده است؟من که باور نمی کنم.نکند برای دل خوشی من این سخنان را می گویی؟»

ستاره که از شادی و هیجان،آرام و قرار از کف داده بود،گفت:«پروردگارا،از مهربانی و لطف تو سپاس گزاریم و تو را شکر می گوییم که فرزندی به ما بخشیده ای.ای خدای مهربان،این فرزند خوب و دانا را برای ما حفظ بفرما!».

دکمه بازگشت به بالا