جواب نگارش پنجم صفحه 8 تماشاخانه

نگارش پنجم صفحه8

1-جمله‌ هایی را که در آنها یکی از واژه‌ های لطیف-طبیعت-محکم به کار رفته است،بنویسید.

پدیده های لطیف،زیبا و عجیب،پیش روی ما هستند که به سادگی از کنارشان می گذریم.

مطالعه در طبیعت  و تأمّل درباره ی چیزهایی که هر روز می بینیم و از کنارشان می گذریم،راه مناسبی برای شناخت آنها است.

یکی دیگر از این آفریده های زیبا و لطیف،گیاهان و سبزه ها هستند.

گاهی می بینیم همین علف های نازک و لطیف،از میان سنگلاخ سر در می آورند یا کف زمین سخت و محکم را می شکافند و بیرون می آیند.

2-با حروف در هم ریخته ی زیر کلمه‌ هایی بسازید که ارزش املایی داشته باشند.

ظلم-خطر-عظیم-فطر-صبر-عصر-جمعی-جمیل-فرع-مخلص-صرع

دکمه بازگشت به بالا