جواب نگارش پنجم صفحه 58 و 59 نقش خردمندان

صفحه58و59

3-در جمله های زیر،به جای واژه های مشخص شده،واژه ی مناسب دیگری بنویسید.

خواجه نصیر با خود گفت:«جامعه برای حفظ(نگهداری)خود به سه چیز نیازمند است»

خواجه نظام الملک در شهر ری رصدخانه ای ساخت که دانشمندان در آنجا به تحقیق(پژوهش) پرداختند.

در آسمان علم و فرهنگ ایران،ستاره های پرفروغ(درخسان) فراوانی می توان یافت.

او در دوازده شهر مهم،مدارس شبانه روزی تأسیس کرد (احداث کرد-ساخت).

ب)کدام یک از متن ها را بهتر فهمیدید؟چرا؟

متن دوم-زیرا علائم نگارشی دارد که به خواندن و درک بهتر کمک می کند.

پ)متن زیر را بخوانید و نشانه گذاری کنید.

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه ی مرغی گذاشت.جوجه عقاب با بقیه ی جوجه ها از تخم
بیرون آمد و با آنها بزرگ شد.در تمام زندگیش او همان کارهایی را انجام داد که مرغها می کردند،
برای پیدا کردن کرم و حشرات،زمین را می کند و قدقد می کرد و گاهی هم با دست و پا زدن بسیار
کمی در هوا پرواز می کرد.
سالها گذشت و عقاب پیر شد.روزی پرنده ی باعظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان دید و با خود
گفت:«چه باشکوه!این همه زیبایی،این همه قدرت!»
سپس از همسایه اش پرسید:«این کیست؟» همسایه اش پاسخ داد:«این عقاب است،سلطان پرندگان.او متعلَّق به آسمان است و ما زمینی هستیم.»

دکمه بازگشت به بالا