جواب نگارش پنجم صفحه 50 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه 50

2-با توجه به جمله ها و نشانه های بالا،جدول زير را كامل كنيد.

شکل نشانه نام نشانه کاربرد
جمله ی اول . نقطه در پایان جمله
جمله ی دوم ، ویرگول مکث
جمله ی سوم ؟ علامت سوال در پایان جمله های پرسشی
جمله ی چهارم ! علامت تعجب در پایان جمله های عاطفی
دکمه بازگشت به بالا