جواب نگارش پنجم صفحه 49 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه 49

2-با توجه به متن درس، از روی بندی که درباره ی«نام آوران امروز»صحبت کرده است،یک بار بنویسید.

فصل دوم یعنی«نام آوران امروز» بیشتر توجّه مرا به خود جلب کرد.فهرست مطالب فصل را نگاه کردم،دیدم مربوط به تاریخ معاصر و مخصوصاً بزرگان و نام آوران دوره ی انقلاب اسلامی است. از چهره های رشید و دلاور دوران هشت سال دفاع مقدّس تا دانشمندان و شهدای علمی و فناوری هسته ای مانند شهید مصطفی احمدی روشن،شهید حسن تهرانی مقدّم،شهید مسعود علی محمّدی،شهید داریوش رضایی نژاد و شهید مجید شهریاری.

3-جدول زیر را کامل کنید.

جمله ی گسترش یافته جمله ی کوتاه
سام جوانی زورمند را با قامتی بلند و مویی سپید دید. سام جوانی را دید.
حیاط بزرگ  قصر مملو از گل های رنگارنگ،لطیف و خوش عطر بود. حیاط قصر پر از گل بود.
در دشتی بزرگ،پروانه ای با بال های زیبا و خوش آب و رنگ زندگی می کرد. پروانه ای در دشتی زندگی می کرد.
دکمه بازگشت به بالا