جواب نگارش پنجم صفحه 31 چنار و کدوبُن

صفحه31

2-از بین موضوع های زیر،یکی را به دلخواه انتخاب کنید و یک گفت و گوی کوتاه دو نفره درباره ی آن بنویسید.

مسافرت-حرید

آن روز چندین مغازه را برای خرید پیراهن مناسب گشتیم و نتوانستیم چیزی که مدنظرمان بود را پیدا کنیم. بالاخره وارد یک پوشاک فروشی بزرگ شدیم.فروشنده چندین مدل پیراهن زیبا و خوش رنگ برایمان آورد.از بین آنها پیراهن های سبز،خاکستری و آبی رنگ خیلی قشنگ تر از بقیه بودند.تصمیم گرفتیم که یکی از آنها را بخریم.ابتدا پیراهن آبی رنگ را تنم کردم اما کمی تنگ بود.سراغ پیراهن سبز رنگ رفتم و بعد از پوشیدن آن مادرم گفت:«همین یکی رو بردار.خیلی قشنگ تره.»
گفتم:«ولی مامان من رنگ اون یکی رو خیلی بیشتر دوست داشتم.»
مامان:«اون که کوچیک بود برات.»
من:«آره البته.»
مامان:«نظرت چیه اینم بپوشی؟شاید این بهتر باشه.»
من:«آره خودمم همینطور فکر میکنم. این به شلوارمم بیشتر میاد.»
مامان:«پس بیا امتحانش کن.»
من:«چشم»
بعد از پوشیدن پیراهن خاکستری رنگ گفتم:«مامان چطوره؟»
مامان:«وای این خیلی بیشتر بهت میاد.همینو بردار به نظرم.»
من:«آره خیلی قشنگه پس همینو بگیریم.»
مامان:«حله عزیزم.مبارکت باشه»                                                                                                      من:«مرسی مامان جان.»

دکمه بازگشت به بالا