جواب نگارش پنجم صفحه 24 بازرگان و پسران

صفحه 24

3-الف)از بین واژه های داخل گلبرگ،گوش دادنی ها و شنیدنی ها را جدا کنید و در مرکز گل
بنویسید.

شنیدنی ها گوش دادنی ها
صدای پرندگان تدریس معلّم
خش خش برگ ها تلاوت قرآن
تیک تاک ساعت قصّه های مادربزرگ
بوق ماشین اخبار

ب)یکی از گوشدادنی ها را به دلخواه انتخاب کنید و درباره ی آن توضیح دهید.

تلاوت قرآن

بدون شک یکی از بهترین و بی نظیرترین راه ها گوش دادن به تلاوت قرآن است.گوش دادن به آیات قرآن،علاوه بر حس دریافت آرامش،موجب آگاهی بیشتر ما،دوری از گناه،انجام کارهای خیر و در نتیجه رسیدن به رستگاری می شود.پس بیایید با گوش دادن دقیق به آیات الهی و عمل صحیح به آن دنیا و آ]رتمان را بسازیم.

دکمه بازگشت به بالا