جواب نگارش پنجم صفحه 10 تماشاخانه

صفحه10

1-با توجه به تصویر،کارهای زیر را انجام دهید: 

از تصویرها،موضوعی برای نوشتن انتخاب کنید.

درباره ی موضوع انتخاب شده، دو بند بنویسید.

موضوع:برف

متن:

با فرا رسیدن زمستان،طبیعت جامه ای یکدست سفید به تن می کند.برف و سفیدی همه جا را فرا می گیرد و به این ترتیب نقّاشی سفید رنگی در سراسر دنیا جلوه گر می شود.اما تنها فایده ی بارش برف زیبایی اش نیست،بارش برف در حقیقت تضمینی برای حیات دوباره است.همین برف های آب شده در بهار،رودها و چشمه ها را پر آب و طبیعت را سرسبز و زیبا می گردانند.

امّا یکی از عجایب خلقت را در دانه های برف می توان دید.هیچ یک از دانه های برفی که تا کنون باریده اند شبیه یکدیگر نبوده اند.هر کدام از آنها شکل مخصوص به خود را دارند. اگر بتوان تصویر دانه های برف را در ابعاد بسیار بزرگتر مشاهده کرد،به عظمت خداوند بزرگ و توانایی او ایمان خواهیم آورد. هر دانه ی برف طرّاحی بی نظیری از اشکال مختلف دارد و با زیبایی وصف ناپذیرش می تواند زبان همگان را به تحسین خالق بی همتا بگشاید.

دکمه بازگشت به بالا