جواب نگارش ششم صفحه 93 میوه ی هنر

صفحه93

1-داستان«درخت علم»را بازسازی کنید.

در زمان های قدیم گفته شده بود که درختی عجیب در هندوستان وجود دارد که هر کس از میوه ی آن بخورد،هرگز پیر نمی شود.یکی از پادشاهان بزرگ دنیا،فرد قابل اعتمادی را برای تحقیق درباره ی آن درخت روانه ی هند کرد.فرستاده ی پادشاه پس از جست و جوی فراوان،سرانجام دریافت که مقصود از آن درخت عجیب و غریب همان علم است که با فراگرفتن آن حیات حقیقی نصیب انسان می شود.

2-شعر«شیر خدا»را به نثر ساده بنویسید. 

امام علی آن بزرگ قوم عرب و شیر خدا با تاریکی شب دوستیِ دیرینه ای داشته است.امام علی در دل تاریکی شب با خدا راز و نیاز می کرد به همین دلیل شب از رازهای میان او و خداوند باخبر است و همچنین عشق علی به خدا را که همچون چشمه در وجودش می جوشید را،دیده است.مسجد کوفه هنوز هم از عشق علی نسبت به خدا که موجب می شد تا طلوع خورشید مشغول مناجات با خدا باشد،حیران و سرگشته است.امام علی کسی است که در تاریکی شب به عنوان فرد ناشناس به خانه ی یتیمان می رفت و برای آن ها شام می برد.او همان پهلوانی است که حاضر شد به جای پیامبر در بستر ایشان بخوابد و این خطر بزرگ را به جان بخرد.علی همان کسی است که در آن صبحگاه عجیب حلقه ی در دست به دامانش شد تا او را از رفتن منصرف کند.ای علی همه ی عارفان و خداپرستان از بزرگی و ولایت تو سرگشته و حیرانند.ای علی جان همه ی مردم عالم فدای تو باد.

دکمه بازگشت به بالا