جواب نگارش ششم صفحه 87 راز زندگی

صفحه87

ب)یک بند بنویسید و واژه های«اگر،ولی،اما،و،زیرا،چون»را در آن به کار ببرید.

نیکی به پدر و مادر بر هر فرزندی واجب است.قرآن کریم نیز این موضوع را بیان کرده و با ذکر آیه ی «وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحسانا» نشان می دهد که اگر به پدر و مادر خود نیکی کنیم جزا و پاداش بزرگی در انتظارمان است.امّا شاید برایتان سوال پیش بیاید که چگونه می توان به پدر و مادر نیکی کرد؟ نیکی به پدر و مادر مصداق های مختلفی دارد.احترام به آنها یکی از بهترین راه های نیکی کردن است ولی باید توجّه داشته باشید که این موضوع به تنهایی کافی نیست چون احترام به تنهایی نمی تواند آن همه زحمت و دشواری که والدینمان برای بزرگ کردن ما کشیده اند را جبران کند.بیایید با هم عهد ببندیم که از هر فرصتی برای نیکی کردن به پدر و مادر خود دریغ نکنیم زیرا عمر کوتاه است و گاهی خیلی زود دیر می شود.

دکمه بازگشت به بالا