جواب نگارش ششم صفحه 79 دوستی و مشاوره

صفحه79

2-ضرب المثل«تا پول داری رفیقتم،قربان بند کیفتم»را در چند سطر توضیح دهید.

این مثل در مورد افرادی است که در دوستی فقط به جنبه مادّی فکر می کنند و تا زمانی نسبت به دوستیشان پایبند هستند که آن دوستی برایشان منفعت داشته باشد و به محض اینکه دیگر سود و منفعتی در آن دوستی نبینند،آن را از بین می برند. در حقیقت این دسته فقط به خودشان فکر می کنند و توجّهی به انتظارات دوستانشان ندارند و سعی می کنند از دوستی با اطرافیان سود و منفعت یک طرفه داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا