جواب نگارش ششم صفحه 71 شهدا خورشیدند

صفحه71

3-فهم خود را از ضرب المثل«تو نیکی می کن و در دجله انداز…»در یک بند بنویسید. 

خداوند خود بارها اعلام کرده است که هیچ کار نیکی از چشم او پنهان نمی ماند و پاداش هر عمل خیری را در زمان مناسب به صورت چندین برابری می دهد.از این رو اگر کار نیکی انجام می دهیم نباید انتظار داشته باشیم که درست در همان لحظه پاداش آن را دریافت کنیم.باید بدون هیچ چشم داشتی نیکی کنیم و به این نکته باور داشته باشیم که خداوند بزرگ بوسیله ی فرشتگانش آن عمل ما را ثبت و ضبط کرده و در زمانی که به شدت در تنگنا قرار داریم پاداش آن را به ما می دهد.

دکمه بازگشت به بالا