جواب نگارش ششم صفحه 67 عطّار و جلال الدّین محمّد

صفحه67

2-برداشت خود را از«چو خواهی که نامت بود جاودان      مکن نام نیک بزرگان نهان»در یک بند بنویسید.

هر فردی برای جاودانه شدن نام و آوازه اش می بایست همواره از بزرگان عرصه ی خود یاد کند و با سرمشق گرفتن از آنها و به نیکی یاد کردنشان،به جاودانه شدن نام خود کمک کند.در حقیقت نباید به کار بزرگان بخل و حسادت ورزید و ارزش کارهای آن ها را زیر سوال برد و خدمت هایشان را نادیده گرفت.فردی که نسبت به این موارد بی توجّهی کند و از یاد کردن بزرگان خودداری کند،هرگز در بین مردم نام نیکی نخواهد داشت و نمی تواند به جایگاه والایی برسد.

دکمه بازگشت به بالا